Home

AREOPAGUS

Centrul de Educaţie Creştină şi Cultură Contemporană AREOPAGUS

Centrul Regional de Integrare Socială şi Dezvoltare Umană - CRIS-DU

HOME

DESPRE NOI

Bun Venit!

Valori și obiective

Istoric

Personal

Parteneri

Galerie Foto

Video

EVENIMENTE

DEPARTAMENTE

Areopagus

CRIS-DU

AIFT

Consiliere Biblică

Educație

Limbi străine

Bibliotecă

CONTACT

Calea Martirilor Nr. 104, Timisoara,

Timiş, 300774, Romania  

Telefon: +40-256-487485, +40-256-494381

www.areopagus.ro, office@areopagus.ro

PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Relaţii cu publicul, Biblioteca:
Luni-Vineri: 8:00-14:00;
Marți, Miercuri, Joi: 16:00-18:00

Centrul Areopagus - Google Maps Facebook Email Înscriere Newsletter

DESPRE NOI

Valori și obiective

Centrul de Educaţie Creştină şi Cultură Contemporană "Areopagus" este o organizaţie neguvernamentală ce are misiunea de a facilita legătura dintre credinţa creştină şi cultura contemporană, de a articula alternative creştine în societate şi de a contribui la dezvoltarea societăţii civile şi a unui mediu democratic, prin promovarea dialogului interconfesional, programe şi activităţi de educaţie, cercetare, publicare, reflecţie şi implicare socială.

Valorile promovate de Centrul Areopagus vizează:

Obiective principale:

  1. Să ofere asistenţă şi expertiză persoanelor, bisericilor şi comunităţilor religioase pentru a avea o poziţie constructivă şi informată în procesul reconstrucţiei morale şi democratice a societăţii civile, prin organizarea de forumuri interdenominaţionale săptămânale, seminarii periodice, mese rotunde, cursuri, studii teologice şi culturale.
  2. Să încurajeze şi să capaciteze comunităţile religioase la a-şi asuma un rol pozitiv activ în vederea eliminării fracturilor sociale, prevenirii dezintegrării individuale, vindecării relaţiilor interumane frânte şi promovării unui etos de acceptare reciprocă şi iubire.
  3. Să ofere asistenţă şi supraveghere specializată grupurilor dezavantajate social, cu scopul de a le oferi şanse egale în procesul de integrare economică şi socială, prin organizarea de cursuri gratuite pe diferite specializări (limbi moderne, calculatoare), psihoterapie şi consiliere, sprijin în procesul căutării locurilor de muncă.
  4. Să iniţieze şi să încurajeze dialogul şi cooperarea între diferite grupări religioase.
  5. Să studieze problematica religioasă din zona Sud-Est Europeană, cu scopul promovării unei înţelegeri constructive a rolului acesteia în construcţia europeană.
  6. Să constituie o bibliotecă specializată menită să permită accesul la contribuţii fundamentale şi la cele mai recente lucrări din domeniul studiilor religioase şi a ştiinţelor umaniste.
  7. Să asiste şi să ofere cursuri specializate diferitelor categorii de cetăţeni străini care doresc să se stabilească în România (cursuri de limba română, cursuri de introducere în cultura şi civilizaţia românească).
EnglishRomana